Pojďte se o asfaltu dovědět trošku víc, než jen to, že z něj máme silnice!

O asfaltu obecně

Asfalt je neodmyslitelnou součástí našeho každodenního života, neboť v každé lokalitě, dokonce i v té nejmenší vesničce, se nachází alespoň jedna asfaltová silnice.

A co to vlastně asfalt je? Jedná se o živici, složenou zejména z uhlíku, vodíku, kyslíku a dusíku, rozpustnou v diethyletheru, sirouhlíku, terpentinovém a dehtových olejích. Asfaltu rozlišujeme dva druhy – přírodní a umělý.

  • Přírodní asfalt – smůla skalní či pryskyřice zemní, která se v přírodě vyskytuje buď samostatně, anebo s jinými živicemi v tzv. naftonosných sedimentech, a to buď jako pevná látka (s tvrdostí 2), anebo ve skupenství kapalném. Rozlišujeme asfalt kamenouhelný, hnědouhelný a dehtový. Barvu má černou nebo černohnědou, matně se leskne, lze snadno zapálit a hoří silně kouřícím plamenem. Taje při teplotách pod 100 °C.

Přírodní asfalt znali už staří Řekové, od nichž získal i své jméno asfaltos, což znamená pevný; znali ho v Babylóně i Memfidě a využívali při stavbách, a staří Egypťané asfaltem mumifikovali mrtvoly. Opětovně se pro své vynikající fyzikální a chemické vlastnosti začal využívat ale až v 19. století.

obr. pixabay.com

Největší ložiska přírodního asfaltu jsou Albertě v Kanadě. Další naleziště jsou jak v Evropě (Dubrovník, Neapol, ve Francii a Španělsku, v rakouském Tyrolsku), tak na Kubě a v Jižní Americe. A také v Mrtvém moři a Asfaltovém jezeře na ostrově Trinidad.

V České republice se vyskytuje u Malé Chuchle, Ústí nad Labem, Semil, u moravských Chlebovic, Letovic, Mikulova, a také v oblasti Těšína.

  • Umělý asfalt – získává se rafinací ropy, přesněji frakční destilací z ropy při teplotě 525 °C, a je to ta její nejhustší složka s nejvyšším bodem varu. Frakční destilace neboli rektifikace je proces nebo způsob oddělování jednotlivých složek určité směsi. V průmyslu se frakční destilace využívá právě v ropných rafineriích, při zpracovávání plynu, a také v chemických a petrochemických závodech.

V současnosti se asfalt používá ve stavebním průmyslu, zejména ve formě asfaltového betonu k výstavbě silnic a dalších komunikací. Je také důležitou složkou při výrobě střešních krytin a izolací – asfaltových pásů. Litý asfalt je vhodný i do velkoskladů.