Oprava a údržba asfaltových komunikací

Pokud si koupíme pračku, ledničku nebo nové boty, běžně víme, jak probíhá údržba a oprava. Ale jak to funguje u věcí, které nejsou tak obecně rozšířenou znalostí? Zajímalo by vás, jak probíhá údržba a oprava asfaltových komunikací? Zde je pár informací, jak proces probíhá.

Po tom, co je asfaltová silnice postavena a existuje, nastává období její údržby a oprav. Také komunikace potřebují speciální údržbu a opravy. Pravidelnou údržbou se zvyšuje jejich životnost. Například zalévání spár, díky kterému se nedostává pod povrch vozovky voda a nedochází k dalšímu poškození.

Opravy jsou častější u vytížených komunikací, kde se vyskytuje mnoho dopravních prostředků nebo těžká nákladní auta. Vozovky na malých městech tedy mají větší životnost než dálnice, ale i ony potřebují údržbu.

Běžným poškozením, která všichni známe, jsou výtluky nebo vyjeté koleje. Může docházet i k jiným specifickým poškozením například při stavebních úpravách areálů.

Na opravu komunikací využíváme především SILKOT a ruční opravy.

Metoda SILKOT je prováděna speciálním strojem. Najede se na opravované místo, začne se zahřívat na asi 160 °C po dobu 10 minut. Poté se povrch rozruší ocelovými hráběmi a doplní novou asfaltovou směsí. Jedná se o rychlou a ve srovnání s ostatními levnou metodou. Opravy se dají zároveň dělat i ručně, v tom případě přijedou na místo naši pracovníci, vše připraví, poté se tato plocha znovu vyleje asfaltem a uválcuje. Jedná se o opravu, která se využívá v hůře dostupných místech.

S druhy oprav komunikací úzce souvisí jejich údržba a včasná oprava menších poškození, které by se mohly časem zvětšovat. I komunikace jako jiné produkty mají určitou dobu záruku na opravy a údržbu. Je tedy stejně tak možné si je nechat opravit jako všechny ostatní běžnější produkty. Představa reklamace komunikace může působit mnohem abstraktněji, než u běžných produktů jako jsou spotřebiče, oblečení či obuv ale není o nic méně reálná.