Oprava komunikací technologií SILKOT

Za posledních 30 let přibylo na našich silnicích a dálnicích neúměrné množství vozidel, a to nejen tuzemských – Česká republika se stala tranzitem celé Evropy.

Co však na to naše komunikace říkají? No, naříkají… Peněz na výstavbu nových silnic a dálnic je málo, a tak se stejně jako v minulosti dost často „záplatuje a záplatuje“.  Většinou je na silnicích a dálnicích poškozen povrch pouze lokálně, běžně nedochází k celoplošným degradacím vozovky. A k opravám pozemních komunikací je zapotřebí přistupovat operativně, aby mohl být provoz na nich co nejrychleji obnoven a navíc byl bezpečný. Lokální úpravy je možno nazvat i recyklací, protože jsou při nich zpravidla využity opětovným zpracováním i materiály z původní vozovky. V případě použití recyklovaných materiálů při běžné údržbě vozovek v nevyhovujícím, anebo dokonce havarijním stavu z důvodu výskytu konstrukčních poruch, má lokální vysprávka krátkodobý charakter.

Ale abychom nekřivdili – značný pokrok se projevil i v tomto oboru. Nové technologie jsou totiž nezbytné k zachování provozuschopnosti komunikací na požadované úrovni. V současnosti existuje možnost vysprávky asfaltových povrchů infračerveným ohřevem s využitím asfaltového R-materiálu. Využívají se k tomu stroje SILKOT na údržbu asfaltových vozovek. Nutno podotknout, že výrobcem a výhradním prodejcem je česká společnost Siltek, která má na tuto technologii celosvětový patent. Stroj SILKOT opravuje výtluky i jiné poruchy asfaltových komunikací a základem této technologie je právě využití odfrézovaného materiálu – tedy již zmíněná recyklace. Recyklát se nahřívá na teplotu 150-160 stupňů Celsia, přičemž se dokáže propojit s původním zachovalým asfaltem.  Takto opravené místo by mělo vydržet až tři roky, a to včetně náročných zimních období.

obr. pixabay.com

I naše společnost je vlastníkem těchto strojů na praktické, rychlé, ekologické i ekonomické vyspravování asfaltových komunikací. Stroj při práci využívá LPG, elektřinu a recyklát, tudíž náklady jsou velmi nízké a opravy probíhají rychle. Za směnu dokáže tento soběstačný stroj s tříčlennou posádkou opravit až 100 mvozovky za směnu. A navíc s ním lze pracovat i v zimním období.

A jak se tedy se strojem SILKOT pracuje? Najede se nad opravované místo a sklopí se zadní nahřívací čelo stroje. Výtluk a jeho okolí se začne sálavým teplem nahřívat na již zmíněnou teplotu 15O-160 oC, a to po dobu 8 – 12 minut. Když jsou požadované plochy nahřáté, rozruší se ocelovými hráběmi a následně je výtluk doplněn asfaltovou směsí, která byla mezitím ohřátá ve speciálním izolovaném zásobníku. Poté se místo pečlivě srovná a důkladně zhutní vibračním válcem. Touto technologií není opraven pouze samotný výtluk, nýbrž také bezprostřední okolí, čímž se zabrání dalšímu praskání a vznikne dokonalá homogenní bezespárá plocha.

A pojďme si ještě připomenout výhodu technologie SILKOT při opravách asfaltových komunikací:

  • provádějí se bez stavebních a dalších mechanických zásahů do vozovky a mají delší trvanlivost – zhruba 3 až 5 let
  • jsou výrazně levnější než klasický způsob
  • silnice nemají po dokončení žádné spáry, které by mohly být vstupem k dalšímu poškozování vozovky
  • opravy trvají poměrně krátce – jeden zákrok je hotový cca za 20 minut
  • lze je provádět i při teplotách mínus 10 oC
  • mohou probíhat i bez uzavírky celých komunikací

Pro využívání stroje SILKOT a jeho technologie svědčí i ocenění Zlatou medailí IBF 2009 na Brněnském veletrhu.