Asfalt a životní prostředí

Životnímu prostředí můžeme prospěch na každém kroku – a to doslova! Třeba recyklovanými asfaltovými koberci

Recyklace

Poslední dvě desítky let společnost, a to jak u nás, tak i všude jinde ve světě, začíná stále více myslet ekologicky; konečně si uvědomujeme, do jaké míry jsme celkově zdevastovali přírodu. A tak se lidstvo snaží omezit těžbu surovin i prvovýrobu, a tím zlepšit jak znečištěné ovzduší, tak svět zamořený odpadem, a pokouší se o recyklaci všeho, co je jen trošku možné.

Nejinak je to i s asfaltem. S permanentním nárůstem automobilové dopravy je zapotřebí stavět stále nové a rekonstruovat stávající silnice a dálnice, a proto je nutné vážně se zamyslet a začít i v tomto oboru využívat obnovitelné zdroje. Získávání nového asfaltu z ropy nepůjde do nekonečna – jednak se ložiska postupně vyčerpávají a za druhé způsob těžby i zpracování ropy značně zatěžuje životní prostředí. Podle statistik stavebnictví produkuje až 40 % veškerého světového odpadu. Kromě toho také ubývají zdroje kvalitního přírodního kameniva. Optimálním řešením k pokládání nových silničních asfaltových koberců je recyklace.

Při obnově již nevyhovujících asfaltových pozemních komunikací se stará rozpadlá živice ze silnic vyřezává a odvrtává pomocí sbíjecích kladiv, a tímto jejím bouráním se získává značné množství staré asfaltové hmoty. Již dříve se její část recyklovala, ale nyní se uvažuje až o 100 % recyklátů.

První zrealizovaný plně recyklační projekt se nachází ve Francii. Prozatím se jednalo jen o úsek dálnice A10, vedoucí z Paříže do Boreaux, ale tato nová technologie bude jistě inspirovat celý svět a bude se v ní pokračovat.

A jak by měla proměna starého materiálu v nový probíhat? Recyklační zařízení má být mobilní a bude vždy umístěno tam, kde má vzniknout nová pozemní komunikace; doslouživší vybouraný asfalt se tam dopraví také a zrecykluje se přímo na místě.

obr. pixabay.com

Gumoasfalt

To, co by dále mělo přispět ke zlepšení životního prostředí, je používání asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem. Díky němu vzniká ekologický povrch vozovek, který je navíc tichý, což je společnosti také ku prospěchu.

Nejedná se o záležitost tak úplně novou – s touto technologií se začalo už v 60. letech minulého století, ale doposud se využívala v nedostatečné míře. Dnes je tak zdokonalená, že ji lze nazvat technologií nové generace.

Pryžový granulát se získává z ojetých pneumatik, takže i tento gumový odpad je vlastně recyklován a plně zužitkován; na jednu tunu modifikovaného gumoasfaltu CRmB je zapotřebí cca 50 pneumatik z osobních automobilů. Gumoasfalt má vysokou odolnost vůči nízkým i vysokým teplotám a hlavně nepodléhá tak snadno stárnutí a únavě materiálu.

Asfalt modifikovaný gumopryží se používá zejména tam, kde je hustý provoz a zátěž silnice nákladními vozidly, dále v hustě obydlených lokalitách, a to proto, že při odvalování pneumatik na tomto povrchu dochází k minimální hlučnosti.

Další výhodou gumoasfaltu je snížení brzdné dráhy vozidel, nevytvářejí se koleje v jízdní stopě, snižuje se riziko smyku.