Co potřebují piloti na závodních okruzích? Kromě vlastních znalostí a zkušeností a skvělých vozidel, především kvalitní asfaltový povrch na závodní dráze!

Asfalt na silničních závodních okruzích

Asfalt není určen pouze na pozemní komunikace, sloužící veřejnosti při běžném každodenním životě. Používá se rovněž coby povrch na závodních okruzích. Pro závodní vozidla je to optimální materiál, auta na něm dobře „sedí“ při vysokých rychlostech, i v zatáčkách. Avšak čas od času je zapotřebí asfaltový povrch závodní dráhy vyměnit. Děje se tak, když povrch okruhu přestane vyhovovat kritériím mezinárodní automobilové federace FIA a normám evropské motocyklové federace FIM Europe. Největší poškození bývají v zatáčkách, protože v nich dochází k extrémní zátěži.

Pro závodní okruhy je nutné použít specifický asfalt, který musí, mimo jiné, vyhovovat velice přísným podmínkám rovnosti povrchu – pravidla stanovují přípustnou odchylku pouze jeden milimetr na čtyři metry asfaltového koberce.

Složení asfaltové směsi pro závodní okruhy je tedy jiné než směs, která se používá u běžných pozemních komunikací. Například kamenivo je méně ohladitelné, aby byl povrch drsnější a neklouzal.

A jak takové práce a pokládka asfaltu probíhají? Odborná asfaltérská firma nejprve rozřeže a vybourá starý, nevyhovující asfalt, který je obvykle na mnoha místech hrbolatý, a vozovku vyfrézuje. Místo se vyčistí a vyfouká turbodmychadlem a provede se penetrace. Poté probíhá pokládka asfaltu finišerem a závěrečné válcování.

obr. pixabay.com

Někdy i drobné opravy asfaltu, prováděné třeba tryskovou metodou, mohou mít vliv na výkony jezdců. Sami piloti závodních vozů potvrzují, že, cituji: „nový asfaltový povrch je hladký, a proto se vozidlo chová stabilněji; je to znát hlavně při dobržďování před zatáčkami“.

Anebo třeba takové přeasfaltování na startovním roštu – zde se někdy provádí úpravy i méně obvyklé, například rýhování. Tady může nový asfalt skýtat i určitou výhodu. Je zde totiž rozdíl v přilnavosti – nový asfalt poskytuje vyšší adhezi. Do jaké míry ovlivní částečné úpravy startovacího roštu samotný start, to posoudí sami piloti.

Při obnově silničního asfaltového povrchu musí být okruh – z pochopitelných důvodů – uzavřen. Naše významné závodní okruhy jsou autodromy v Mostě a v Brně. A jen tak mimochodem – brněnská dráha už by si také renovaci zasloužila.

Životnímu prostředí můžeme prospěch na každém kroku – a to doslova! Třeba recyklovanými asfaltovými koberci.

Asfalt a životní prostředí

Recyklace

Poslední dvě desítky let společnost, a to jak u nás, tak i všude jinde ve světě, začíná stále více myslet ekologicky; konečně si uvědomujeme, do jaké míry jsme celkově zdevastovali přírodu. A tak se lidstvo snaží omezit těžbu surovin i prvovýrobu, a tím zlepšit jak znečištěné ovzduší, tak svět zamořený odpadem, a pokouší se o recyklaci všeho, co je jen trošku možné.

Nejinak je to i s asfaltem. S permanentním nárůstem automobilové dopravy je zapotřebí stavět stále nové a rekonstruovat stávající silnice a dálnice, a proto je nutné vážně se zamyslet a začít i v tomto oboru využívat obnovitelné zdroje. Získávání nového asfaltu z ropy nepůjde do nekonečna – jednak se ložiska postupně vyčerpávají a za druhé způsob těžby i zpracování ropy značně zatěžuje životní prostředí. Podle statistik stavebnictví produkuje až 40 % veškerého světového odpadu. Kromě toho také ubývají zdroje kvalitního přírodního kameniva. Optimálním řešením k pokládání nových silničních asfaltových koberců je recyklace.

Při obnově již nevyhovujících asfaltových pozemních komunikací se stará rozpadlá živice ze silnic vyřezává a odvrtává pomocí sbíjecích kladiv, a tímto jejím bouráním se získává značné množství staré asfaltové hmoty. Již dříve se její část recyklovala, ale nyní se uvažuje až o 100 % recyklátů.

První zrealizovaný plně recyklační projekt se nachází ve Francii. Prozatím se jednalo jen o úsek dálnice A10, vedoucí z Paříže do Boreaux, ale tato nová technologie bude jistě inspirovat celý svět a bude se v ní pokračovat.

A jak by měla proměna starého materiálu v nový probíhat? Recyklační zařízení má být mobilní a bude vždy umístěno tam, kde má vzniknout nová pozemní komunikace; doslouživší vybouraný asfalt se tam dopraví také a zrecykluje se přímo na místě.

obr. pixabay.com

Gumoasfalt

To, co by dále mělo přispět ke zlepšení životního prostředí, je používání asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem. Díky němu vzniká ekologický povrch vozovek, který je navíc tichý, což je společnosti také ku prospěchu.

Nejedná se o záležitost tak úplně novou – s touto technologií se začalo už v 60. letech minulého století, ale doposud se využívala v nedostatečné míře. Dnes je tak zdokonalená, že ji lze nazvat technologií nové generace.

Pryžový granulát se získává z ojetých pneumatik, takže i tento gumový odpad je vlastně recyklován a plně zužitkován; na jednu tunu modifikovaného gumoasfaltu CRmB je zapotřebí cca 50 pneumatik z osobních automobilů. Gumoasfalt má vysokou odolnost vůči nízkým i vysokým teplotám a hlavně nepodléhá tak snadno stárnutí a únavě materiálu.

Asfalt modifikovaný gumopryží se používá zejména tam, kde je hustý provoz a zátěž silnice nákladními vozidly, dále v hustě obydlených lokalitách, a to proto, že při odvalování pneumatik na tomto povrchu dochází k minimální hlučnosti.

Další výhodou gumoasfaltu je snížení brzdné dráhy vozidel, nevytvářejí se koleje v jízdní stopě, snižuje se riziko smyku.