Jak je to s kvalitou silnic III. třídy – jsou takové, aby na nich byl provoz bezpečný a ke spokojenosti obyvatel i těch nejmenších obcí?

Opravy a údržba silnic v obcích

Každá pozemní komunikace, ať je to hlavní „tah“, anebo jen místní silnice či asfaltová cesta, potřebuje dříve či později opravit. Záleží to jak na kvalitě původního asfaltového koberce, tak i na objemu silničního provozu, zejména však na kvantitě průjezdů těžkých nákladních vozidel. Většina velkých měst se postupem času dočkala obchvatů, ale mnohé menší obce jsou každodenně zahlceny jak osobní dopravou, tak i kamiony. A zřízení obchvatu je buď v dané lokalitě nemožné, anebo zůstává v nedohlednu. A to pak trpí nejen obyvatelé, ale také silnice.

Je vůbec o tyto místní komunikace nějak postaráno? Jak tamní silnice a cesty vlastně vypadají? O údržbě všech českých pozemních komunikací se všude hodně mluví i píše, ale zdá se, že málo se koná. Peněz určených pro místní rozvoj je málo – tedy i na opravy a údržbu silnic; a je pravděpodobné, že na venkov – na podporu rekonstrukce místních komunikací pro malé obce – se jich mnoho nedostane.

Jak obce řeší situace, kdy silnice jsou samá díra a prasklina a po průjezdu kamionů je asfalt vytvarován do vlnolamu? V podobném stavu bývá na venkově i leckterý chodník. Probíhá vůbec alespoň částečná oprava cest?

Dalším důvodem poškození asfaltu bývají větší zemní práce, jako je nová kanalizace v obci, přípojky plynu, apod. A do původního stavu je silnice málokdy vrácena, oprava cest vázne.

obr. pixabay.com

V mnoha obcích byly silnice poškozené, a to především podemleté, povodněmi a záplavami. A některé z nich jsou dodnes ve velmi neutěšeném stavu. I když na druhé straně je pravda, že v mnohých zaplavených obcích dostaly silnice nový „kabát“, a to někde i o hodně lepší než měly před touto živelnou pohromou.

Dočkají se občané vesnic nových asfaltových povrchů, anebo alespoň drobných oprav, jako jsou lokální asfaltové výplně, které jsou často zcela dostačující?

Ani silnice II. třídy u nás nejsou v příliš dobrém stavu. Málokde silničáři pokládají celý nový koberec – spíš jsou to jen záplaty, které se, po prvních mrazech a prosolení pozemních komunikací, vydrolí.

Jak tuto situaci zlepšit? Především je zapotřebí mít na opravy a údržbu pozemních komunikací, tedy na nové asfaltové povrchy, dostatek finančních prostředků. Řešení by se měly ujmout kompetentní osoby, na něž veřejnost spoléhá a pokusit se získat dotace jak z regionálních dotačních programů, tak i z EU.