Nezapomínejme, že i chodníky patří mezi pozemní komunikace, a je zapotřebí je budovat kvalitní a bezpečné!

Z čeho vybudovat chodník? Z asfaltu, betonu nebo zámkové dlažby?

Tak tady je naprosto jasné, že bude záležet na tom, jaký chodník se vlastně staví. Zda jde jen o krátký chodníček u rodinného domu a zahrádky, o městské chodníky, chodník kolem silnice, sídlištní chodníky, anebo chodníky v satelitní zástavbě, atd. Přitom je zapotřebí zhodnotit a zohlednit jak velký, respektive dlouhý chodník je třeba vybudovat a jaké tedy budou finanční náklady, jak dlouho bude výstavba trvat a jaká bude odolnost a životnost této nově vzniklé pozemní komunikace.

Obecně je realita taková, že zámkovou dlažbu na konstrukci chodníků využívají spíš soukromé osoby, asfaltové chodníky budují obce k využívání veřejností, ale také jsou asfaltem nahrazovány původní, dnes již nevyhovující betonové povrchy třeba v zemědělských provozech, apod.; betonové (panelové) chodníky vznikají spíš v průmyslových zónách než v obytných. Na druhé straně ovšem není žádná výjimka betonový chodníček na zahradě.

obr. pixabay.com

Výhody asfaltových chodníků

Asfalt je stejně tak, jako pro výstavbu silnic a cest, optimálním materiálem pro konstrukci chodníků. Kromě rychlosti výstavby a nízkých pořizovacích nákladů mají chodníky z asfaltu i další výhody: jednolitý a souvislý povrch, asfalt při chůzi tlumí nárazy, takže je poměrně přívětivý k našim kloubům, neklouže a snadno se čistí i opravuje. Velkým plusem je dlouhá životnost a tento materiál je navíc stoprocentně recyklovatelný. Výstavba asfaltového chodníku je mnohonásobně rychlejší než stavba chodníků betonových a po nově položeném asfaltovém koberci je možné začít skoro ihned chodit.

A z čeho je vlastně silniční asfalt složený? Z hutného kameniva, kamenné moučky a asfaltového pojiva. V menším rozsahu se rozprostírá ručně, anebo tryskací metodou, výstavbu a velké opravy provádí finišer. Má-li se jednat o vybudování drsnějšího povrchu – třeba právě na chodnících, provádí se ještě posyp křemičitým pískem a povrch se zaválcuje.

obr. pixabay.com

Přestože je asfalt velmi trvanlivý, někdy jsou chodníky z litého asfaltu poškozeny nějakým mechanickým zásahem, například rozrůstajícími se kořeny blízkých stromů. Pak ale stačí jen odsekat kořeny a opravit pouze konkrétní úsek „asfaltovou záplatou“; stromu to neublíží a chodník bude rychle a bezpečně sloužit dál.

Kromě chodníků se z asfaltu provádí rychlá a kvalitní výstavba in-line drah a cyklistických stezek.