Stručná historie asfaltu

Asfalt! Většina z nás si umí pod tímto pojmem zcela konkrétně představit materiál, barvu i využití v naší infrastruktuře. Naše představa typicky černých silnic a silniček by odpovídala modernímu stavitelství. Ale věděli jste, že asfalt není záležitostí posledních pár stovek let?

Že se asfalt využíval již tisíce let před námi?

Asfalt s využíval již ve starověku a to dokonce i jako nástroj pro zachování mumifikovaných mrtvol starých Egypťanů. Zároveň a hlavně se asfalt používal jako izolace a pojivo ve stavitelství. Od toho zřejmě vznikl jeho název odvozený od řeckého slova „asfaltos = upevňuji“.Používali jej už před tisícem let například staří Babyloňané a Syřané, svědectví o užití asfaltu podávají staré babylonské a memfidské zříceniny.

Staří Egypťané – mumifikace
(Staří Egypťané – mumifikace)

Zatímco naši předkové asfalt získávali těžbou, v takovém případě hovoříme o asfaltu přírodním.My naproti tomu nyní asfalt získáváme převážně za pomoci tzv. frakční destilace z ropy při velmi vysokých teplotách (525 stupňů celsia) a nazýváme tento asfalt umělý.

Ačkoliv víme, že asfalt využívali lidé již ve starověku poté na velmi dlouhou dobu upadl v zapomnění a znovuvyužití se dočkal až v první polovině 19. století.

Zde stojí za zmínku, že první použití asfaltu v moderní historii je označována třída Champ Élysées v Paříži a to roku 1824.

Champ Élysées – Pařiž
(Champ Élysées – Pařiž)

To jak asfalt známe a používáme nyní, je odkazem původem belgického vynálezce Edwarda de Smedta, který působil na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Tento způsob poprvé použili ve městě  New York v Battery Parku a na 5. Avenue (roku  1872). O několik let později i ve městě Washington D.C. na Pennsylvania Avenue (r. 1877).

Asfalt je ve světe často také označován slovem „bitumen“a ještě zřídka zastaralým slovem „tar“ (tér).

Edward De Smedt
(Edward De Smedt)