PROČ ZALÉVAT SPÁRY V ASFALTU?

  • oprava spár je ekonomicky úsporná a účinná forma prevence
  • oprava 1 běžného metru spáry je několikanásobně levnější než oprava 1 m2výtluku
  • v místě opravy vzniká pružný spoj

ZALÉVÁNÍ SPÁR

Oprava spár a divokých trhlin je prováděna technologií JST. Tato technologie se skládá ze zařízení KOMP SL (vysokotlaký kompresor s plynovým hořákem pro předehřátí vytlačovaného vzduchu) a zařízení KK 50 (kotlíkový vařič na asfaltovou zálivkovou hmotu).

Zařízením KOMP SL je opravovaná spára vyčištěna od zanesených nečistot (tlakem vzduchu jsou odstraněny i případné nesoudržné části vozovky)

Horkým vzduchem ze zařízení KOMP SL je aktivován povrch spáry pro lepší přilnutí zálivkové hmoty

Po vyčištění a přípravě povrchu je do předehřáté spáry aplikována horká asfaltová zálivka připravená v zařízení KK 50

Bezprostředně po zalití spáry je její povrch zasypán bezpečnostní protismykovou hmotou

Opravenou a zasypanou spáru je možné ihned zatížit dopravou