VÝHODY

  • Možnost dostat se i na místa hůře přístupná pro velké stroje.
  • Používá se na opravu již existujících, ale i nově vznikajících komunikací v malém rozsahu – např. vjezdy do rodinných domů a jiných drobných prací
  • Rychlost pokládky živcové směsi.
  • Možnost realizace menších ploch.

Ruční Pokládka Asfaltu

Pro všechny plochy, kde se nedá využít mechanická pokládka využíváme ruční pokládku. Dá se využít všude tam, kde neprojede finišer nebo je potřeba položit asfaltový povrh do specifického tvaru. Používá se například pro dorovnání kanálů, vpustí nebo pro pokládku v nepřístupných místech.

Na místo určení přijedeme se menším nákladním autem a samotná práce probíhá bez zapojení velkých, těžkých strojů.

Asfalt přivezeme v termokontejneru nebo v nákladním autě s plachtou. Naši specializovaní pracovníci ručně připraví plochu, rozprostřou asfaltovací směs a zhutní ručně za pomoci malého ručního válce.

 

Ruční pokládka asfaltu se používá i pro opravy děr a výtluků ve vozovce. Tyto opravy běžně děláme jak pro obce a města, tak pro soukromé firmy do jejich areálů. Pokud je to možné, dokážeme opravy provést moderní technologií SILKOT, se kterou můžete silnici dříve používat.

Výhodou tohoto postupu je rychlost a to, že tímto způsobem je možné vytvořit asfaltový povrch v podstatě v jakémkoliv terénu.

Práce už kvůli specifickým vlastnostem asfaltu je dynamická a nijak zvlášť nekomplikuje dopravu či dostupnost v místě pokládky.