POSTUP OPRAVY

  • Se strojem SILKOT najedeme nad opravované místo, zapálíme a sklopíme nahřívací čelo.
  • Výtluk a jeho okolí začneme nahřívat sálavým teplem na kontrolovanou teplotu 150 – 180°C po dobu cca 8 – 12 min.
  • Po nahřátí pracovníci rozruší ocelovými hráběmi zahřátou plochu a doplní výtluk asfaltovou směsí ohřátou (150 – 180°C) ve speciálním izolovaném ohřívacím zásobníku
  • Opravované místo se pečlivě urovná a následuje hutnění vibračním válcem. Okolí opravovaného místa se dokonale spojí a vzniká jedna homogenní bezespárá plocha.
  • Po zaválcování je možné po opraveném místě opět normálně jezdit.