Pokud si myslíte, že asfalt slouží jen k výstavbě silnic, pak je vaše smýšlení mylné! Nezapomínejte na asfaltové pásy!

Asfaltové pásy a jejich využití

Co to asfaltové pásy jsou? Jaké je jejich složení? K čemu se využívají? Článek je odpovědí na tyto, ale i další otázky, které s výrobou a použitím asfaltových pásů souvisejí.

Umělý asfalt se získává dvoufázovou frakční destilací z ropy. První fází je atmosférická destilace, druhou vakuová destilace s vakuovým zbytkem, obsahujícím surový neboli primární asfalt. Jestliže se do primárního asfaltu vpraví kyslík, vznikne oxidovaný asfalt a při extrakci vakuového zbytku vzniká extrahovaný asfalt. Přidají-li se do směsi extrahovaného a mírně oxidovaného asfaltu modifikátory, vznikne modifikovaný asfalt, který má ještě tři podskupiny. Všechny tyto uvedené druhy asfaltů se používají při výrobě asfaltových pásů. Pásy se od sebe liší tloušťkou, typem nosné vložky, druhem asfaltových vrstev a povrchovými úpravami horního i spodního líce.

 1. Pásy typu S – jejich základem je nenasákavá vložka a povrchy na sobě mají asfaltové krycí vrstvy. Tloušťka těchto pásů je 4 – 5 mm; používají se zpravidla jako hydroizolační vrstva plochých střech. Další využití závisí na druhu nosné vložky, typu krycího asfaltu a celkové povrchové úpravě.
 2. Pás typu R – tloušťka do 2,5 mm; pás má na obou stranách krycí asfaltové vrstvy, avšak neslouží jako hlavní hydroizolace, ale je možné ho využít jako spodní vrstvu hydroizolačního souvrství (horní vrstvu vždy tvoří pás S).
 3. Pás typu A – papírová lepenka nebo skleněné rouno, impregnované primárním asfaltem; tyto pásy nemají krycí asfaltový povrch, jsou nasákavé, a proto se nehodí k použití jako hydroizolační vrstva.

V řezu si asfaltový pás můžeme představit takto:

 • horní povrchová úprava
 • horní krycí asfaltová vrstva
 • nosná vložka
 • spodní krycí asfaltová vrstva
 • spodní povrchová úprava

A jaké vlastně jsou povrchové úpravy asfaltových pásů?

Jednak musí být pásy povrchově upraveny pro přepravu a manipulaci, a pak má spodní i horní strana pásů speciální úpravu podle účelu využití.

 1. úpravy pro přepravu – při přepravě je nutné zabránit slepení asfaltových pásů, a proto se provádí posyp mastkem nebo jemným křemičitým pískem, vhodné jsou i PE nebo PP folie či rouno; zmíněné úpravy dovolují, aby pokládka asfaltových pásů mohla být provedena nastavování horkým plamenem, popř. horkým vzduchem
 2. úpravy dolní strany pásů – jsou takové, které umožňují bodové nebo pruhové přilepení nebo natavení pásů k podkladu:

samolepící nebo snadno tavitelné pruhy či body, mezi nimiž je posyp hrubším pískem, tlustší PP nebo PES rouno, skelné rouno, skelná tkanina, anebo nylonové smyčkové rohože

 1. úpravy vrchní strany pásů – rozemletá břidlice, písková zrna, zrna čediče, předoxidované hliníkové vločky, kovová fólie

Využití asfaltových pásů ve stavebnictví

 1. izolace proti zemní vlhkosti, prosakování vody a také proti pronikání radonu; provádějí se svislé izolace stěn a vodorovné izolace podlah
 2. ploché střechy – zde pásy fungují jako hydroizolační povlaková vrstva, pojistná hydroizolační vrstva a parotěsná vrstva
 3. šikmé střechy – pojistná hydroizolační vrstva
 4. podlahy – separační vrstva a hydroizolace

Z uvedeného je patrné, že v podstatě žádná stavba se bez asfaltových pásů neobejde.

Z důvodu snazší výroby, lepší skladovatelnosti a větší mechanické odolnosti se do asfaltové hmoty pro výrobu pásů přidávají ještě plniva (filery): rozemletý vápenec nebo břidlice, či čedičová moučka.