Pasporty a projekty značení

Dokážeme zajistit i vodorovné dopravní značení ve spolupráci s naší partnerskou firmou. Výhodou pro zákazníka je, že nemusí shánět druhou firmu na pasporty a značení.

Naše společnost zajišťuje zpracování pasportů místních komunikací, pasportů a projektů svislého dopravního značení, včetně dodání a osazení dopravních značek. Dále provádíme realizaci vodorovného dopravního značení.

Naším partnerem je společnost PasProRea s.r.o., která svými vice, než desetiletými zkušenostmi v tomto oboru vnáší do své práce velkou profesionalitu a spolehlivost.